ETYMOLOGISK ALMANAK

al tid i udvikling

Månen er: Fuld

Eftermiddag

Eftermiddag betyder efter middag. Ikke særligt overraskende, og heller ikke særlig interessant. Ordet vækker ikke den store undren, og opfordrer ikke i særlig høj grad til, at man forsker dybere i baggrunden for, hvorfor netop dette ord bruges om dette tidsrum. Det er ligesom formiddag et ord, vi kun har med her i almanakken for fuldstændighedens skyld. Det ville ligesom mangle, hvis det ikke var med.Ord eller orddele, der er markeret med *, er rekonstruerede af sprogforskere. Øvrige ord er kendt fra overleverede tekster.

Hvis ikke andet er noteret, henviser alle kildeangivelser til litteraturlisten.

Denne artikel er senest opdateret 2021-05-26

Mere af samme slags: