ETYMOLOGISK ALMANAK

al tid i udvikling

Månen er: Tiltagende-halv

Undorn

Der er almindelig enighed om, at undorn er et måltid. Men der ser ud til at være en del forvirring om, hvornår på dagen, man i tidens løb har holdt undorn, eller unden. Måske skyldes uenighederne ganske enkelt, at måltiderne og deres navne har flyttet sig op gennem tiderne?

Ordbog over det danske sprog siger at unden er et måltid, der holdes ikke længe efter middag, ved tre-tiden om eftermiddagen. Det er nogenlunde det samme, som det Kulturhistoriske leksikon fortæller os. Men førnævnte ordbog supplerer med at fortælle, at undorn, altså efter den oldnordiske stavemåde, var navnet på et måltid eller tidspunktet ca. klokken ni om formiddagen. Efter lidt svingen frem og tilbage lander ODS på, at ordet betegner et middagsmåltid og tidspunktet herfor.

Erik Jonsson fortæller i oldnordiske ordbog, at ordet har betegnet tiden omtrent svarende til dagmál, dvs. klokken ni om formiddagen, og det tilsvarende måltid, dvs. frokost. Det er i rimelig overensstemmelse med, hvad J. Fritzner har at fortælle.

Jeg tænker, at årsagen til forvirringen ligger gemt et eller andet sted i ordet selv. Ifølge de Vries har vi at gøre med et ord, der i bund og grund ikke betyder andet end mellemtid, dvs. et eller andet tidspunkt eller tidsforløb mellem morgen og aften. Det er unægteligt noget upræcist. De Vries opremser en række germanske variationer af ordet, hvoraf hovedvægten lægger betydningen på formiddag eller middag med tilhørende måltid. På gotisk sagde man f.eks. undaurni mats og mente enten morgenmad, frokost eller middagsmad. Han har ikke rigtigt noget, der peger på, at nogen skulle have ventet på sin unnen helt til klokken tre om eftermiddagen.

Etymologi

Ifølge de Vries kan man rekonstruere et indoeuropæisk ord, *nterno. Köbler strammer den en tand til: *en i betydningen i. Af afledninger heraf er der utallige. Vi genkender umiddelbart et par stykker, f.eks. det latinske intern og det danske indre, inden(for) og inde. Det tyske unter og det danske under har begge betydningen iblandt eller imellem. Det er det, der får os til for sjov at sige, at undorn må betyde mellemtid. Etymologien bringer os ikke nærmere end til, at undorn har været et tidsum, et tidspunkt og et måltid, en eller anden gang i dagens løb.

Hvis man taler med et ældre menneske på Lolland eller på Falster, kan man måske være så heldig, at personen kender ordet øttønder. Ifølge ordbøgerne er dette dialektord en sammensætning af ordene eykt eller øgt og undorn. Her er der ingen tvivl om, at vi taler om et mellemmåltid, der indtages ved eyktens afslutning, altså en fyraftensmad. Bedst som man troede at have hegnet sin undorn ind i formiddagen, smutter den alligevel ud og lægger sig fint til rette nær aften.Ord eller orddele, der er markeret med *, er rekonstruerede af sprogforskere. Øvrige ord er kendt fra overleverede tekster.

Hvis ikke andet er noteret, henviser alle kildeangivelser til litteraturlisten.

Denne artikel er senest opdateret 2021-05-25

Mere af samme slags: