ETYMOLOGISK ALMANAK

al tid i udvikling

Månen er: Aftagende-kvart

Almanakhistorier

Her i almanakken gør jeg mig meget umage med ikke at digte for meget til, når jeg skriver om de forskellige ord og begreber. Men det kan undertiden være ganske svært ikke at lade sig rive med, når granskningen i ordbøger og gamle forestillinger sætter sving i fantasien.

Dybest set er det vel også ærgerligt ikke at lade sig rive med. Formålet med at granske er jo netop at skaffe fantasien noget at arbejde med, så man kan danne sig en forestilling om, hvad der ligger bag de valg af ord, som fore fjerne forfædre har gjort, når de skulle beskrive de fænomener de oplevede i forbindelse med årstidernes skiften, døgnets rytmer og selve tilværelsens mysterier.

Derfor har jeg gjort plads i almanakken til, at jeg kan beskrive de tanker jeg gør mig, når jeg sidder og bladrer i de gamle bøger. De kommer til at ligge her under den fælles overskrift Almanakhistorier (jævnfør definitionen af almanakhistorie andet steds her på siden). For husk nu på, at jeg ikke garanterer for sandheden i det, jeg skriver. Kun garanterer jeg, at jeg selv synes det ser rimeligt ud.

Peter BirchOrd eller orddele, der er markeret med *, er rekonstruerede af sprogforskere. Øvrige ord er kendt fra overleverede tekster.

Hvis ikke andet er noteret, henviser alle kildeangivelser til litteraturlisten.

Denne artikel er senest opdateret 2020-12-19

Mere af samme slags: