ETYMOLOGISK ALMANAK

al tid i udvikling

Månen er: Fuld

Der blev fundet 87 artikler i den valgte kategori

Hellig Korses Messe

På denne dag kørte man før i tiden et helligt kors rundt på markerne for at sikre frugtbarheden. I vore dage kører man rundt med en gyllespreder.

Nymåne

Nymånen er den vigtigste af månefaserne.  Specielt den aften nymånen viser sig første gang, er det med at holde sig til!

Skudår

Vi minder om, at det er skudår i år, og kvinderne skal passe på med at føde børn!
At den 29. februar er en uheldig dag, ser det ud til, at der er almindelig enighed om

Sol i krebs

St. Ternans dag. Solen går nu igennem krebsens tegn.

Vinteren begynder

Selvom astronomerne i almindelighed hævder, at vinteren først begynder for alvor ved vintersolhverv, så er den almindelige opfattelse, at vinteren begynder i dag.

Niðmyrkr

Nætterne mellem næ og ny, hvor månen ikke er at se på himlen. Sikkert en spændende tid for vores forfædre.

Hellig Korses Messe

En kirkelig festdag til minde om dengang kejser Heraklius tilbageerobrede det hellige kors fra dets persiske bortførere.

Hellig tre kongers aften

Mens hele husstanden endnu sidder ved aftensbordet på Hellig tre kongers aften, går husbonden lige så stille ud og kryber op på husets tag og råber så højt han kan! Så forebygger han ildebrand i nabolaget.

Mortens dag

Er mortensdag våd, følger der en ustadig vinter; men er den klar og tør, vil vinteren blive streng.
J.M.Thiele III, nr 54 og 55

Fredag den 13.

I dag kan nemt gå hen og blive en rigtig dum dag! gå hellere hjem i seng og træk dynen godt op over hovedet og glæd dig til i morgen

Flere artikler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9