ETYMOLOGISK ALMANAK

al tid i udvikling

Månen er: Tiltagende-trekvart

Sommer

Naar der er mange Fluer om Sommeren saa vil vi faa en stræng Vinter.
Naar der er faa Fluer om Sommeren saa vil vi faa en daarlig Rugavl næste Aar.
Jeppe Aakjær, Jyske Folkeminder, nr. 577-578

Et fælles indoeuropæisk ord. Forleddet sam- går igen i en eller anden form i alle de sprog, jeg kender til, og det har samme betydning, sommer eller årstid, overalt.

ODS siger noget om, at det latinske semi- har noget med sommer at gøre i den forstand, at det først skulle betyde sommer eller sommerhalv-år, og siden blot halv. Andre ordbøger taler om en lignende sammenhæng, men om sam- oprindeligt har betydet "halv" eller om det har betydet "år" forekommer mig uklart. Hermann Paul skriver, at der en gang i den sproglige urtid kun har været to årstider, nemlig sommer og vinter. Og sam var den ene af dem, så sommer og halvår i virkeligheden er det samme. DWDS holder fast i at sem- har betydet år!

Nordisk: sommer; tysk: Sommer; engelsk: Summer.

latin har de været lidt mere præcise i deres sprogbrug. Aestus tempus var "den varme tid", og det er det udtryk, som er gået videre i moderne tid som fransk: été; italiensk: state og spansk: estatio.

Russerne er vist på linje med sydeuropæerne i dette stykke. ле́то [leto] skulle være afledt af en indoeuropæisk rod med betydningen varm, hed eller sådan noget.

Irsk og gælisk har samhradh, hvor vi jo genkender første led, sam- for sommer. Andet led er jeg lidt usikker på. Raith betyder årstid, så det kunne være en mulighed.*) Hvis ikke andet er noteret, henviser alle kildeangivelser til litteraturlisten.

Denne artikel er senest opdateret 2022-02-10

Mere af samme slags: