ETYMOLOGISK ALMANAK

al tid i udvikling

Månen er: Fuld

Tycho Brahes dage

Astrologen Tycho Brahe (1546-1601) regnede sig frem til et antal rigtigt dårlige datoer, hvor det vil være meget dumt at gå i gang med noget nyt, eller overhovedet foretage sig noget af betydning.

De dårlige datoer er kendt som tychobrahesdage. Men det er måske mindre kendt, at Tycho Brahe også fandt frem til fire datoer, der ud over alt rimelighed var heldige, hvor alt hvad man gjorde ville få et overordentligt heldigt udfald. Disse gode datoer er ifølge den julianske kalender, som Brahe arbejdede efter:

Januar:   26
Februar:   9, 10
Juli:   13

 

De uheldige datoer er følgende:

Januar:   1, 2, 4, 6, 11, 12, 20
Februar:   11, 17, 18
Marts:   1, 4, 14, 15
April:   10, 17, 18
Maj:   7, 18
Juni:   6
Juli:   17, 21
August:   20, 21
September:   16, 18
Oktober:   6
November:   6, 18
December:   6, 11, 18

 

Brahe selv sagde om disse dage, at hvis man bliver født på sådan en dag, vil man ikke leve længe, eller hvis man alligevel gjorde, ville man komme til at leve i stor armod. Bryllupper bliver ulykkelige, folk der bliver syge bliver aldrig ordentligt raske igen, retssager vil altid blive tabt, og rejser der påbegyndes på disse dage vil gå galt.
J.M.Thiele III, nr 116

Man burde blive hjemme på sådan en dag!

Evald Tang Kristensen citerer et brudstykke af Præst-Jenses Cyprianus. Her står der følgende:

71 Noget, som er funden i en mur efter Tyge Brahe. Hvem der bryder grene af et kirsebærtræ på St. Barbus dag eller Barbora dag og sætter udi glas og giver den fersk vand én gang om dagen, så bærer det bloster til juledag.
Der er tre dage om året, hvilke som bliver født på én af disse dage, han bliver enten brændt eller druknet, eller får en hastig død; bliver det et pigebarn, bliver det en skjøge.
Dersom nogen bygger et hus på én af disse dage, da bliver det ej bestandig, men snart ødelagt, og hvad som begyndes på disse dage, det får en ond ende. Hvem som er viis, han tager sig vel i vare. Dagene er disse: d. 1ste Februar, d. sidste Maj, d. 1ste September.
Men efterfølgende dage er meget gode at begynde noget på: d. 1ste dag efter Pauli omvendelse [26. januar], d. 8de og 9de dag efter Marie renselsesdag [9. og 10. februar].
Kiersten Andersdatter har funden dette i en mur efter Tyge Brahe.

Evald Tang Kristensen VI, 208Ord eller orddele, der er markeret med *, er rekonstruerede af sprogforskere. Øvrige ord er kendt fra overleverede tekster.

Hvis ikke andet er noteret, henviser alle kildeangivelser til litteraturlisten.

Denne artikel er senest opdateret 2021-01-06

Mere af samme slags: