ETYMOLOGISK ALMANAK

al tid i udvikling

Månen er: Fuld

Peters fængselsdag

På denne dag, siger man, blev Peter og de andre apostle grebet og sat i fængsel. Men, står der i Apostlenes Gerninger en Herrens Engel oplod Fængslets Dør om Natten og førte dem ud. Det kan man jo kun blive imponeret over!

Hvis det regner i dag, vil det regne i tre uger herefter.
J.M.Thiele III, nr 45

Naar det regner paa Peders Fængselsdag, faar man en vanskelig Høst.
Aakjær, nr 32

Lammas

Hlof messe, loaf mass, brødmesse, 1. august. I den gamle engelske kirke indledte man høsten ved at bage og indvi et brød af det første modne korn på marken. Messen i kirken hører denne dag til.

Lùnastal

Lug var den gamle gæliske solgud. MacBain mener, at -nastal må betyde noget med bryllup, sådan at den fest, der holdtes den 1. august, skulle fejre Lugs bryllup. Her mangler så lige historien om, hvem han blev gift med og sådan noget. Men det må komme senere.Ord eller orddele, der er markeret med *, er rekonstruerede af sprogforskere. Øvrige ord er kendt fra overleverede tekster.

Hvis ikke andet er noteret, henviser alle kildeangivelser til litteraturlisten.

Denne artikel er senest opdateret 2022-02-03