ETYMOLOGISK ALMANAK

al tid i udvikling

Månen er: Fuld

Ceud Diluain an raithe

Den første mandag i hver årstid, ceud Diluain an raithe, blev af de gamle gælere regnet for en særlig heldig dag. Den skotske folkemindesamler Alexander Carmichael fortæller desuden:

This was a lucky day, a day of good omen for the people. In order to appease any evil spirit that might be hovering about in the air above or lurking about in the earth beneath, a living creature was thrust outside by the first person who rose in the morning, and the door shut again. The awaiting spirits seized the propitiatory sacrifice thus offered to them, which was generally a cock, a drake or duck, or a cat, rarely a dog. If this offering to the night spirits were neglected, some mishap would occur.
Alexander Carmichael, Carmina Gadelica II, note side 249.

Jeg ved ikke noget om den dybere baggrund for den slags ofre, men jeg synes på en måde, de minder om skikken med at stille julegrød frem til husnissen og andre former for ofringer, der markerer en slags respekt for naturkræfterne og et ønske om at stå på god fod med dem.

Disse dage var også særligt gode, hvis man behøvede hjælp fra det hinsides til f.eks. at høre nyt om savnede personer eller til at finde bortkomne husdyr. Til at formidle kontakten til de relevante guder og ånder måtte man finde en person med de særlige evner, der var nødvendige, en frithir kaldtes det, og det han gjorde, kaldtes en frith.

Frith er et gælisk låneord fra oldnordisk frétt, som igen er afledt af fregna. Vi genfinder ordet i moderne svensk i formen fråga, at spørge. I den gæliske sammenhæng er betydningen snævret ind til især at stille spørgsmål til de højere og mere indsigtsfulde magter. Ifølge Carmichael kunne det ske på følgende måde:

The augurer [frithear], fasting, and with bare feet, bare head, and closed eyes, went to the doorstep and placed a hand on each jamb. Mentally beseeching the God of the unseen to show him his quest and to grant him his augury, the augurer opend his eyes and looked steadfastly straight in front of him. From the nature and position of the objects within his sight, he drew his conclusions.
Carmichael II, nr. 194.

Jeg har ingen idé om, hvorfor den slags forespørgsler havde de bedste muligheder for at blive besvaret på den første mandag i hver årstid.Ord eller orddele, der er markeret med *, er rekonstruerede af sprogforskere. Øvrige ord er kendt fra overleverede tekster.

Hvis ikke andet er noteret, henviser alle kildeangivelser til litteraturlisten.

Denne artikel er senest opdateret 2023-06-05